-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۹, دوشنبه

خوش خبری روزنامه پاکستانی: ترمپ از پیشرفت اوضاع مایوس است!

 
روزنامه دان با طعم و رنگ تیتر زده است که آخر چه شد؟ مگر استراتیژی ترمپ بازی افغانستان را تغییر داده توانست یا نه؟
 

 
 
روزنامه دان پاکستان این پرسش معنادار را مطرح کرده است که آیا استراتیژی تهاجمی ترمپ در رابطه به مبارزه وقلع وقمع طالبان بازی را تغییر داد یا خیر؟

 سپس روزنامه مراحل فروکاست نظرات و بلند پروازی های گام به گام مقامات امریکا را در ظرف یک سال اخیر شرح داده و وبه استناد مقام ارشد کاخ سفید جیمز متیس وزیر دفاع گفته است که طالبان قصد دارند قبل از حضور در یک میز معامله سیاسی امتیازاتی را برای خود ریزرف کنند.
 
روزنامه دان می گوید که هرچند طالبان هنوز قادر نشده اند تا شهر های تصرف شده را بیش از چند روز در اختیار خود نگهدارند اما درعوض، علایمی وجود دارد که نا امیدی دونالد ترمپ از روند صلح افغانستان پیوسته افزایش می یابد و مردم امریکا در جنگی که یک تریلیون دالر خرج کرده اما سربازان شان هنوز هم در افغانستان پیوسته هلاک می شوند.

روزنامه دان نوشته است که نومیدی ترمپ باعث شده است که وی نسبت به طرح اریک پرینس مالک کمپنی بلک واتر تمایل پیدا کند که در اثر آن جنگ افغانستان به وسیله یک شرکت خصوصی به پیش برده خواهد شد.