-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

تا زمان ویرانی شهر غزنی، دستور اجرای ضد حمله به اردو داده نشد

یورش ویرانگر بر غزنی مطابق سازش جامعه جهانی، ارگ و پاکستان اجرا گردید. به این ترتیب، ظاهراْ بخشی از سند "برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی" که از سوی اتمر و غنی با جانب پاکستان امضاء شده بود، عملی شد. آقای غنی درباره افزایش حمله‌های گروه طالبان در روزهای گذشته گفت که طالبان می‌خواهند با این خونریزی در میز مذاکره از قوت صحبت کنند. تا زمان توزیع آیس کریم به طالبان، همه چیز از یک دست و بدون مشوره با مردم در جریان بود،‌ حالا که طالبان و امریکا ابتکار را به دست گرفته و وزن حکومت کابل کم شده، دکترغنی می گوید که صلح در شب تاریک و پشت پرده نمی‌شود و این کار باید با اجماع ملی انجام شود. این واکنش مشابه به رد عمل حامد کرزی در زمان افتتاح دفتر قطر به طالبان بود.