-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه

صورت کل دید و بازدید های سیاسیون بیان می دارد که انتخابات ریاست جمهوری کلاه ظاهری است که روی انتصابات و جورآمد های پیشا انتخابات در زیر سقف اتاق جلسات گذاشته خواهد شد. سر همه ای مدعیان قدرت در یک جوال فرو می شود.