-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه

روزنامه دیلی بیست: مذاکرات طالب - امریکا نتیجه نمی دهد

روزنامه دیلی بیست نگاشته است که ما ( امریکایی ها) از همکاران مان در افغانستان خسته شده ایم و در کل همه از جنگ بیزار گشته ایم. ما از رضایت مردم بیش از حد حساب کرده ایم و سازمان های خشونت طالب بیشتری را به میدان آورده ایم. ما در دستیابی به امنیت منطقه ای شکست خورده و توانایی ما در برابر طالبان که آنان را مجبور به مذاکره یا پیوستن به یک برنامه مجدد برای زنده گی سازیم، در حد صفر قرار داریم. 
به نوشته روزنامه، حالا این مساله مطرح است که آیا امریکا رویکرد های کنونی خود در افغانستان را همچنان ادامه دهد یا آن که روی یک استراتیژی جامع کار کند؟ اقدامات از بالا به پایین در کشوری مانند افغانستان کار آمد نیست. این مهم نیست که تعداد بمب هایی که می ریزیم کاهش یابد. یا اهداف ارزشمند یا تفنگداران دریایی، لشکرهای ارتش ویژه و مشاوران را از بین می بریم.

این نظریه که طالبان و دیگر سازمان های افراطی هیچ جایی برای پنهان شدن ندارند، بی مورد است. مذاکرات طالبان و امریکا به دلیل موارد پیچیده و عدم سیاست روشن برای پیشبرد آن به احتمال زیاد بی نتیجه خواهد بود. این کاری است که دولت افغانستان باید انجام بدهد نه ما. عامل دیگر، زمان است. در واقع این پروسه درازمدت خواهد و زمان گیری این مساله امری عادی است.

یک دپلومات امریکایی - رافایل- می گوید که وظیفه ما پیگری یک راه حل دپلوماتیک برای ختم جنگ افغانستان است و راه هایی که در گذشته این جنگ را توسعه داده است. مسلم است که فرصت هایی وجود دارد. کار ما این است که آن را بپذیریم. ما نمی توانیم درجا بیایستیم و از جان باختن افغان ها، امریکایی ها و دیگران درین جنگ چشم بپوشیم. مگر درشرایط جنگ، ما نمی توانیم عوامل مشترکی را ایجاد کنیم که شامل پاکستان، ایران، هند، چین و روسیه باشد. این کشور ها سرگرم کار روی منابع درازمدت مانند حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت های خویش اند. به نظر می رسد که امریکا به مسایل منطقه ای چندان اعتنایی ندارد مگر این موارد در امر صلح اولویت دارد.