-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

چرا در جلسه مسکو از کابل دعوت نشده؟


اشاره: علت این است که رهبری طالبان پیشاپیش با آن مخالفت کرده و گفته بود که اگر آن ها هم دعوت شوند، ما شرکت نخواهیم کرد!

اثبات مساله بدین شرح:
صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه چنین گفت:
"روند صلح از موارد حساس است و یک پروسه ملی و پروسۀ است که با تمام نهاد‌های ملی و بین‌المللی توسط رئیس صاحب جمهور و مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان مشوره شده و بعداً تصمیم گرفته شده‌است باید هر چیز در مورد روند صلح به محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشد و ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم."
جلسه مسکو، پاسخ جلسه قطر است.