-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۴, یکشنبه

۳ ساعت گفتگوی دو نفره ومحرمانه پوتین و مرکل به دور از شنودها


اسپوتنیک- ترجمه رضا  نافعی

پوتین رئیس جمهور روسیه و مرکل صدر اعظم آلمان سه ساعت در باره فروش و انتقال گاز به اروپا، سوریه، اوکرائین، و ایران با یکدیگرگفتگو کردند. گفتگوئی مستقیم و به زبان آلمانی و در محوطه ای باز و به دور از امکان شنود در فضای محصور در چهار دیواری. آنچنان که تا چند ده کیلومتر نیز هیچ فردی به آن دو نزدیک نبود. حتی ماموران ویژه امنیتی. مترجم نیز نیاز نبود.
 آنها با هم چه گفتند؟
 آیا حاصل این گفتگوی سه ساعته که قطعا مناسبات با امریکا نیز بخشی از آن بود، در اجلاس چند روز آینده در ترکیه میان مرکل، پوتین، اردوغان به یک قرار و مدار چند جانبه خواهد انجامید. آیا رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور ایران هم به دیدار در ترکیه خواهند پیوست؟
از مذکرات مرکل و پوتین در محوطه سرباز کاخ مِسِبرگ براندنبورگ آلمان، تنها این خبر کوتاه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین  اعلام شده است:
«مذاکرات طولانی و اساسی بود. در باره  مواردی که قبل از کنفرانس اعلام شده بودند، «مفصل» صحبت شد. این مذاکرات » بسیار بموقع» بود.
خبر نگاری از پسکوف پرسید آیا مذاکرات به نتایج مشخصی نیز رسیده اند؟ پسکوف گفت :
هدف دیدار  دست یافتن به نتایج مشخص نبود. پوتین و مرکل در این مورد اتفاق نظر داشتند که پروژه خط لوله نورد استریم 2″  که گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک به آلمان و اروپا می رساند باید دنبال شده و به پایان برسد و مخالفت های غیرمنصفانه و نامشروع کشورهای ثالث (اشاره به امریکا) نباید در آن خللی وارد سازد. آنها همچنین در باره   ضرورت توسعه   گفتگو میان جوامع مدنی نیز گفتگو کردند.