-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

وضع طوری است که تقابل بین ائتلاف بزرگ نجات و امریکا ظرف هفته های آینده که چهارچوب های انتخاباتی هیچ تغییری پیدا نکنند، افزایش خواهد یافت. بحران اصلی در درون ائتلاف نجات همچنان سرجایش باقی است. زیرا تا کنون موفق به انتخاب یک رهبری نشده است. از بین آن ها فقط دکتراحدی و جنرال دوستم خاموش اند، مابقی، حرف های اساسی خود را بیرون ریخته اند. موضع گیری کرزی هنوز حاشیه ای است و به عنوان یک نماینده جریان اصلی مخالف وارد میدان نشده است. کرزی منتظر انکشاف اوضاع درمسکو است.