-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه

طلا پرستان گاومیش خور، به پایتخت تمدن خود نگاه کنید!

جهان اسلام نظاره‌گر ویرانی پای‌تخت تمدن خویش است.

ملک ستیزهمین پنج سال پیش در اپریل سال ۲۰۱۳ بود که دولت‌های اسلامی در هم‌گرایی با یونوسکو غزنه را پایتخت تمدن جامعه اسلامی جهان نامیدند. رهبران این دولت‌ها با مباهات زیاد از فرهنگ، تمدن و تاریخ اسلام یاد کردند و غزنی را یکی از پای‌تخت‌های برجسته جهان اسلام اعلام کردند.

سال گذشته همین جهان اسلام در حدود دوصد ملیارد دالر جنگ‌افزارهای خطرناک از ایالات متحده خرید کرد. جنگنده‌گان این دولت‌ها جنگ‌افزار های پوسیدهء خود را در غزنی استفاده می‌کنند و این پای‌تخت تمدن خود را به آتش می‌کشند.

حالا پرسش اصلی این‌است که ۵۶ کشور اسلامی جهان به نماینده‌گی از ۱،۷ ملیارد انسان و ۲۳ در صد جمعیت جهان چگونه ویرانی پای‌تخت تمدن خود را تماشا می‌کنند. آیا تا هنوز کسی شاهد کوچک‌ترین اعلامیه‌یی از کنفرانس کشورهای اسلامی پیرامون ویرانی غزنی پیش‌کش شده است؟