-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

شهرغزنی ویران شده و اکثراْ در دست طالبان است

نیویورک تایمز گزارش داده که تا پایان روز یک شنبه طالبان در شهر غزنی حضور داشتند و اعزام قوای تازه دم از کابل و گردیز حقیقت ندارد. روزنامه می گوید که همه رسانه های آزاد و حکومتی خاموش اند و فقط نشرات رادیو شریعت طالبان به گوش می رسد. طالبان به یکی از خبرنگاران محلی گفته اند که جان غیرنظامیان برای آنان اهمیت دارد!