-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

غزنی به حال خود رها شده است

طرح و ترتیبات نیروهای خارجی و حکومت کابل برای غزنی گیج کننده و غیر قابل درک است. ساکنان غزنی و بزرگان آن ولایت در وحشت به سر می برند و بخش اعظم شهر عملاْ از استفاده خارج شده است. ارگ، به غیر غزنی در باره هر مورد دیگری حاضر به صحبت است. ائتلاف بزرگ و شورای حراست نیز زیر لحاف خموشی پا دراز کرده اند. تلفات درحال افزایش است و هیچ مرجعی برای تراژدی جاری در آن جا کارو غرضی ندارد. هیچ شکی نیست که هدف اساسی، حفظ جنگ و داغ نگهداری تنور جنگ است. اما سوال این است که در فراسوی این حفظ جنگ در کوتاه مدت چه خبری خواهد بود؟ آیا بحث استقرار قطعات خارجی درین منطقه حساس که کابل را به جنوب غرب وصل می کند؛ مطرح است؟ یا زمینه سازی برای نمایش دهشت و قدرت طالبان که متعاقب آن باید قدرت به آن ها تحویل داده شود؟