-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه

دلخوری تلخ جناب دکتر مهدی از یاور لُچک لوی درستیز

دکترمهدی: جنازه ها پرت افتاده اند مگر لوی درستیز به تلفن ما جواب نمی دهد. زمانی جواب می داد... حالا
بى مسئوليتى رهبران نهادهاىِ امنيتى-دفاعى:

داكتر محيي الدين مهدي

رويداد المناك غزنى بيش از سه صد كشته و زخمى بجا گذاشته. بخون خفتگان اين فاجعه-از هر جايى كه هستند- فرزندان مردم افغانستان اند؛ از آن جمله جمعى از اين عزيزان، از بغلان اند، از ولسوالى هاىِ خنجان و بنوى اندراب. از سرنوشت سيزده تن از اين جانبازان به قومندانىِ حاجى رحم خدا معلومات نداريم؛ گفته مى شود كه جنازه هاىِ پاك اينان، از همان روز نخستين حمله‌ی طالبان به غزنی، در آمریت سمت٤ ناحيه‌‌ی٣ شهر غزنى باقى است.

براى آگاهى از وضعيت اين جانبازان، بارها به تليفون لوى درستيز زنگ كشيدم؛ يك بار -با آنكه خود را معرفى كردم- ياورش به درشتى به من گفت كه او مصروف است. وقتى خواستم به او بفهمانم كه امرِ مهمى را از او مى پرسم، تليفونش را قطع كرد. چند بارِ ديگر كوشيدم با او سخن بگويم، جواب نداد. پيامى عنوانى شخص لوى درستيز نوشتم؛ منتهى در آن از سوءِ معاشرت ياورش شكوه كردم. البته مى دانستم كه اين پيام را به او نمى رساند. 
به هر حال، جنرال شريف خان وقتى قومندان قول اردو بود، به تليفون من پاسخ مى داد؛ ولى بعد از تكيه بر كرسى ستاد ارتش، مجالى براى اين كار ندارد. شايد كسى بگويد كه او بسيار مصروف است! درينصورت بايد به نتايج كارش توجه كنيم؛ غزنى به عنوان مشت نمونه‌ی خروار! 
از آنجایی که شورا در تعطیلات به سر می برد، مجالی به بازپرس از او- در قبال این بی اعتنایی اش- در اختیار نیست. اگر حیات باقی بود، از مجرای قانون با ایشان برخورد خواهد شد. این را غرض آگاهی هموطنان-مخصوصاً همشهريان بغلانى‌ام- نوشتم.