-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۴, یکشنبه

کاندیدای مورد حمایت امریکا از ائتلاف نجات نمی آید

حاشیه ای بر دعوت حامد کرزی در بارۀ پیوستن احمد ولی مسعود و عمر داوود زی به ائتلاف رنگ بازان انتخاباتی
ائتلاف بزرگ نجات در انظار عامه، تصویر کلان از خود ارائه می دهد؛ اما از الف تا ی، از قبل ایمان دارند که مقام صدر قدرت به آن ها داده نخواهد شد؛ پس همه ارکان ائتلاف، هریک به توانش، دنبال «حق» است که به زبان سیاسی «امتیاز» گفته می شود. چیدمان حق هریک از اضلاع سیاسی زمانی نمودار می شود که کاندیدای اصلی امریکا و جهان مشخص باشد؛ چین چیزی هنوز مشخص نگشته است.

حامد کرزی با فرض این که اعتبار و حیثیت دکترغنی تباه شده است، یگانه بدیل زعامت، فقط خودش را می داند و این طور نتیجه گرفته که دیگر سیاستگران مطرح پشتون، خود به خود به حیث زیرمجموعه های تابع در تشکیلاتی که ایشان تهیه می کند، تنظیم می شوند. اما اگر اوضاع جاری دقیق شویم، چنین محاسبۀ سنتی، اشتباه است.

آقای کرزی امروز از احمدولی مسعود «مصرانه» طلب کرد که در صف زیرمجموعه ای ائتلاف که از قرار معلوم، رهبری آن را در آینده نزدیک به ایشان می سپارند؛ ایستاده شود. کرزی و متحدان بین المللی می دانند که احمد ولی، میراث دار دودمان احمد شاه مسعود، دراردوگاه مقاومت، تنها «پَرِرنگ» است؛ یعنی ورق های دیگر، درین هفده سال بارها رنگ خورده اند.

جناب کرزی احتمالن با زبان دراز از کاندیدای مطرح دیگر- محمد عمرداوودزی- از آدرس «شورای حراست و ثبات» خواسته باشد که زود تر داخل صف شود. احمد ولی مسعود و عمر داوودزی بیشتر از دیگران می دانند که بادبان کشتی کج ومعوج ائتلاف بزرگ نجات، از نظر ماهیتی و ساختاری از چند جا سوراخ است و بعید است با این دکل و بادبان به مقصد برسد.
پرسش این است که جامعه جهانی روی کدام شخصیتی سرمایه گزاری خواهد کرد؟
تجربه می گوید که امریکا و سازمان ملل روی شخصیتی کار می کند که این ائتلاف بزرگ نجات با آن همه طول وپهنایش، خود به خود به حیث زیر مجموعه تیم مورد حمایت امریکا و ناتو در صف بیایستد! هرگزینۀ دیگری را پیشاپیش باید مردود شمرد. مشارکت یک کاندیدا از دودمان احمدشاه مسعود به عنوان ممثل گروه های جهاد و مقاومت در تکت انتخاباتی آینده از نظر جهان قابل تأمل است. گذشته ازین، زعیم انتخاباتی مورد نظر دنیا، بی تردید از اتاق جلسات ائتلاف بزرگ نجات برآمد نخواهد کرد. این کاندیدا، به گمان غالب از محور شورای حراست ظهور خواهد کرد.