-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۴, یکشنبه

دکترغنی، از آقای اتمر، به زور ورق استعفا گرفت


در کجای قانون اساسی، یک کرسی به نام مشاوریت، حدود وصلاحیت های مشاور و همچنان شرایط استعفای مشاور تشریح شده است؟
درپی انتشار متن استعفای داوطلبانه محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در ارگ، خبر واصل شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که که دکترغنی از آقای اتمر به زور ورق استعفا گرفته است.

درگزارش آمده است که دکترغنی، مشاور امنیت ملی را به روز شنبه در دفترش احضار کرد و بی مقدمه از وی خواست که فوری استعفا نامه خود را برایش بسپارد. درحالی که آقای اتمر با لحن آرام قصد توضیح و استدلال داشت، با رگباری از فحاشی و درشت گویی دکترغنی رو به رو شده و در فضای داغ تنش، کلمات فوق العاده موهن و مستهجن میان دو طرف رد و بدل گردید.

دکترغنی که طعنه و توهین در نوک زبانش است، آقای اتمر را مخاطب قرار داد و گفت بعد از آن که یک پایت را در راه وطن فروشی وبی دینی از دست دادی،‌ از ترس مجاهدین به  پشاور فرار کردی، دریک موسسه به ۹۰۰ کلدار پاکستانی گاهی چوکی دار و گاهی Receptionist بودی. من دست ترا گرفته به لندن روانت کردم و تا وزارت رساندمت. اما تو کم اصل نمک حرام به من توطئه می چینی؟ حتی گفته شده که دکترغنی زیرفشار عصبیت عادتی، به صورت آقای اتمر سیلی حواله داده است. 

 دکترغنی می خواست که حنیف اتمر علی العجاله و سرپایی ورق استعفا را نوشته، تحویل بدهد،‌ اما شماری از حاضر باشان میانجی شده و او را تا دفترش هدایت کردند که متن استعفا را آماده کند. 
رئیس جمهور از دیدارهای سریالی حنیف اتمر با رهبران سیاسی شامل در ائتلاف بزرگ ملی و همچنان با شخص یونس قانونی به کرات اطلاعاتی گرفته بود.
متن استعفای اتمر از چند جا درز و شکسته گی دارد و بی زحمت نشان می دهد که دریک شرایط روحی نا مناسب تحریر شده است. اگر لغزش های املایی و دستوری را یک لحظه نادیده بیانگاریم، نامبرده در دو جا- اول در پراگراف نخست و بارثانی در پراگراف دوم- از «اعتماد» دکترغنی«سپاسگزاری» کرده است. اما ریخت و پاش ادبیات پراکنده وی در همین جا خاتمه نمی یابد. وی در پاراگراف اول می گوید که در مطابقت با قانون اساسی احترامانه استعفا می دهد؛ درحالی که معلوم نیست که در کجای قانون اساسی، حدود و صلاحیت های یک مشاور و همچنان شرایط استعفای وی توضیح داده شده است؟ اگر استعفا به اثر «اختلافات جدی» درمطابقت با قانون اساسی است، چرا این تصمیم در زمانی گرفته شد که هریک ( غنی و اتمر) کار دولت وملت را کناری نهاده و به کمپاین انتخاباتی شروع کرده اند.
آقای اتمر در پایان متن کوتاه استعفا تحت تاثیر آشفته گی مشاجره با دکترغنی بازهم به نام محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برحال امضاء کرده است!!