-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه

سیاستگر کارساز و خموش، شورای شمالی را مهار کرد

فرمانده الماس زاهد و فرمانده امان الله گذر در ازاء دریافت چهار میلیون دالر با دولت مرکزی پیمان بستند.
اطلاع واصله به « گزارشنامه افغانستان» بیان می دارد که حاجی محمد الماس زاهد و میرامان الله گذر، در ازاء حمایت از طرح های ارگ، جمعاً ۴ میلیون دالر از حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی دریافت کرده اند.

درتوضیح خبر آمده است که ارگ هماره از استقامت شمالی درتشویش بود؛ حتی یک دلیل کلیدی موافقت در باره تشکیل «حکومت وحدت ملی»، براساس فارمول «پنجاه پنجاه» قدرت و هیمنه ساکنان حاشیه شمالی پایتخت با پشتوانه مردم شمالی بود. حکومت کرزی نیز از همین بستر هماره حساب می برد؛ اما این نگرانی مزمن بنا به تدبیر محمد حنیف اتمر متخصص عملیات نرم در امور سیاسی رفع شده است.

آقای اتمر از طریق فرمانده الماس زاهد، فرمانده امان الله گذر را به محور حکومت جذب کرد و دیگر زیرمجموعه های «جهادی» توان مقابله با حکومت را در خود نمی بیینند. شورای شمالی بزرگ درجریان قیام های لفظی عطا محمد نور علیه سیطرۀ ارگ، طرف دولت را گرفت. تفاهم تاریخی در گرماگرم تقابل بین والی سابق بلخ و حکومت مرکزی حاصل آمد که براساس آن، میرامان الله گذر، ناگهان پشت عطا نور را خالی کرد.

گزارش می گوید که امان الله گذر، به صوابدید آقای اتمر و حاجی الماس، درحساس ترین روزهایی که عطانور به او نیاز داشت، با گرفتن «جیب خرج» ناگهان بدون سروصدا، روانۀ تفرج گاه درزاب در حاشیه دوشنبه شهر ( تاجکستان) شد و کلیه تماس های تلفنی خود را تا مدتی فلج کرد. گذر، به پیمان با حکومت وفاداری کرد و تماس های مکرر تلفنی عطانور پاسخ نگرفت. عطا نور لاچار دست به دامن فرمانده لطف الله قریشی در شکر دره شد و علی رغم تهدید های انتحاری، همایش کوچکی سازمان داد که اثر بخش نبود.

خبر می گوید که دو فرمانده یاد شده به خاطر تدویر همایش اخیر حمایت از طرح های دولت چهار میلیون دالردریافت کردند. درپایان خبر آمده است که الماس زاهد و امان الله گذر از بیباک ترین و با روحیه ترین فرماندهان جهاد و مقاومت اند. زمانی که مجاهدین شورای نظار درهفته اول ماه ثور ۱۳۷۱ وارد کابل می شدند، الماس زاهد که در آن زمان از فرماندهان حزب اسلامی تحت فرمان استاد فتح بود، فرمانده قسیم فهیم را در منطقه خلازایی ها به حبس انداخت و فهیم خان با گریه و تضرع از وی می خواست که او را به قتل نرساند!
الماس سپس او را آزاد کرد و مخابره دستی اش را نیز ضبط نکرد و اجازه داد که به سوی کابل برود.