-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه

واشنگتن پست: نقش اصلی توزیع قدرت باید به طالبان داده شود

برنت روبین: اردوی امریکا باید مأموریت مذاکره با طالبان را به دستگاه دپلوماسی واگذار شود.روزنامه واشنتگتن پست به قلم فرید ذکریا، به نقل از برنت روبین، کارشناس مسایل افغانستان نگاشته است که قدرت اصلی باید به طالبان واگذار شود. در مقاله مشخص گفته شده:  واقعیت کلیدی که واشنگتن با آن دست و پنجه نرم می کند این است که باید در توزیع قدرت در افغانستان نقش رسمی به طالبان داده شود. 

سپس نویسنده با طرح این سوال که استراتیژی معقول برای رهایی از وضع کنونی افغانستان چی است؛ نوشته است که
تلاش های نظامی امریکا مشابه به مأموریت یک نیروی نئواستعماری به هدف حمایت وجلوگیری از سقوط حکومت محلی درکابل است.
در صورت عقب نشینی امریکا از افغانستان، خالیگاه به وجود آمده به وسیله بازیگران منطقه ای نظیر هند، چین، ایران و روسیه پُر می شود. نهایتاً تنها طالبان در افغانستان نیستند که باید با آنان معامله ای انجام شود. امریکا نمی تواند برای همیشه در افغانستان باقی بماند. 

برنت روبین گفته است که معامله بر سر افغانستان ایجاب م یکند که با هردو طرف- طالبان و قدرت های منطقه ای- تعامل صورت بگیرد.

فرید ذکریا به نقل از برنت روبین می گوید که اردوی امریکا نباید امور مذاکرات با طالبان را به جلو ببرد؛ زیرا این امر برای طالبان یاد آور این نکته است که یا به آشتی تن در دهند و یا نابود خواهند شد. روبین گفته است که این کار، در مواجهه با مردمی که کلیت فرهنگ شان براساس احترام شخصی و جمعی شکل گرفته، یک آغاز معقول به حساب نمی رود.

روبین گفت: اگر به نقشه نگاهی بیاندازید، افغانستان یک کشور محاط به خشکه است. امریکا نیازبه مسیرهای تدارکاتی دارد. پاکستان، روسیه و ایران سه کشوری اند که که امور تدارکات به افغانستان به کمک آن ها صورت می گیرد و ما روابط نا خوش آیندی با این سه کشور داریم.
توصیه اصلی روبین این است که دستگاه دپلوماسی امریکا درین رابطه کاراساسی انجام دهد و با درک منافع دیگر کشور ها، آنان را درین زمینه به تحرک وادارد. اما این واشنگتن است که تصمیم می گیرد که آیا درین در رابطه به افغانستان تمایلی به برداشتن گام های جدی دارد و یا خیر؟
مشکل این جاست که تلاش اداره ترمپ برای نادیده گرفته تلاش های دشوار دپلوماتیک، تحقیر آمیز و نا امید کننده است. هرگاه ترمپ مایل باشد از جنگ بی پایان افغانستان پای خود را بیرون بکشد، یگانه راهش، خروج ازین کشور است.