-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه

تشویش هند از ایجاد حکومت طالبان به کمک روسیه و پاکستان


هنوز دیدگاه افراطی طالبان هیچ تغییری نکرده است. 

مطبوعات هند نسبت به مسایل حساس جاری در افغانستان کمتر صدای خود را بلند می کنند. دولت هند درین رابطه سیاست بسیار محتاط و سخت گیرانه دارد؛ اما روزنامه اندیا تایمز در تازه ترین شماره اخیر از تشکیل یک رژیم طالبانی در افغانستان خبر داده است. 
روزنامه پس از تشریح اهداف روسیه و پاکستان در افغانستان نوشته است که درین میان « هند در تلاش است تا حکومت افغانستان از سیطرۀ پاکستان آزاد باشد اما در حال حاضر هند قادر به اقدامات عملی درین باره نیست و رفتاری که  نظامیان پاکستان در همکاری با روسیه و چین برای ایجاد یک رژیم طالبانی در کابل در پیش گرفته، فقط باعث ادامه درگیری ها درین کشور می شود. به این ترتیب، به قول روزنامه هندی، همه طرف های حاضر در قضیه نسبت به ماندن امریکا در افغانستان دچار شک و تردید شده اند. زیرا درگیری ها درین کشور در نتیجه نقض آشکار سیاست های ترمپ در امور جنوب آسیا به درازا کشیده است. با این حال عقب نشینی سریع امریکا از افغانستان نفوذ امریکا در آسیای مرکزی را به سود روسیه و چین کاهش خواهد داد. 
هنوز هیچ نشانه ای دیده نشده است که طالبان دردیدگاه های افراطی خویش تغییری رونما کرده باشند. آن ها مشتاق اثبات سیطره خویش اند و مدعی اند که تنها نیروی مشروع سیاسی در افغانستان می باشند و خود داری آن ها از شناسایی دیگر نیرو های سیاسی مانع جدی در ایجاد صلح و تفاهم به وجود می آورد.
در واقع، ازین که طالبان پیشنهاد اخیر دکترغنی برای انفاذ دور دوم آتش بس را رد کردند، خوشحال نیستند. دشوار است که روس ها طالبان را بپذیرند هرگاه آنان قبول نکنند که از طریق یک روند دموکراتیک به قدرت برسند. وقتی طالبان در مورد تقسیم قدرت صحبت می کنند در ذهن شان این است که بخشی از قدرت را در قبضه خود در آورند. در موقعیت کنونی، تلاش های دپلوماتیک باعث توقف عملیات رزمی آنان علیه حکومت کابل نمی شود. تمایل طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ اندک است زیرا دست آورد های جنگی آن ها چشمگیر است. خواست طالبان به دست آوردن امتیازات بزرگ قبل از ختم جنگ است. این که روسیه قادر نیست طالبان را به قطع جنگ و توقف اعمال تروریستی قانع ساخته نمی تواند، بعید است که در تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش مهمی را برعهده بگیرد.