-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۸, یکشنبه

براساس نتایج این نظرسنجی، محمد عمر داوودزی، جانشین دکترغنی خواهد بود

 
https://www.facebook.com/Democracy4AFG/ این آدرس انترنتی در مورد این که کدام یک از شخصیت های سیاسی ممکن است به مقام ریاست جمهوری برسند، نظرسنجی کرده است. این نظر سنجی نشان می هد که جانشین دکترغنی، محمد عمر داووزی است.