-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

سند رسمی؛ مقام قانون اساسی به منبر نشینان فرمایشی داده شد


اشاره: زیر پوست این متن کوتاه و ارتجاعی، یک توطئه ای پرپهنا برای استفاده از دین مدار ها علیه رقبای سیاسی خوابیده است.ارگ، بازی کهنه ای را که رژیم های منسوخ هماره به کار گرفته و خود به تاریخ پیوسته اند، سر از نو شروع کرده است:

درنامه خبری ارگ اعلام شد: رئیس جمهور غنی در کنفرانس علما تحت عنوان "صدای منبر بر ضد فساد اداری": زمانی که از منبر آواز بلند شود نبض مملکت تنظیم می شود. به همین قوتی که علمای جهان اسلام را قناعت دادید خواهش من این است که در قسمت مبارزه با فساد نیز آواز بلند نمایید. مطمین استم که در برابر آواز منبر کسی ایستادگی کرده نمی تواند. سکوت در قسمت مبارزه با فساد، روا نیست، جفاست.
اشاره: فاسد از نظر ارگ کسی است که درکار مهندسی انتتخابات و غصب غیرقانونی قدرت مخل واقع شود. غنی به این خیال است که کسی علیه اصحاب منبرایستاده گی نمی تواند. این اشتباه را از کله خود بیرون کند. این بهانه سازی آتش سراسری برپا می کند.