-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

عوق آور ترین خبر امسال

ناتو می گوید که با خطر سقوط رو به رو نیست!

سازمان نظامی ناتو دریک اعلامیه ای مزخرف که توهین آشکاری به اخلاق بشری حساب می شود، اظهار داشته که غزنی با خطر سقوط رو به رو نیست. ناتو، سقوط را از روی فارمول های خودش می فهمد و جان صد ها تن از نظامیان و غیر نظامیان و حریق بنیاد های یک جامعه زنده در آن جا، در محاسبات آن ها هیچ ارزشی ندارد. مردم افغانستان خرد و خمیر شده اند و شاید در دراز مدت دیگر قادر به دادن پاسخ به این گونه اظهارات بغایت جانسور و اهانت بار نباشند. دایره تراژدی، حالا دارد کامل می شود. من ازین اطلاعیه ناتو تا ژرفای روحم سوختم و یک کهکشان بغض در سینه ام قید شد!

 ناتو، از نمک پاشی بر زخم های مردم غزنی دست بردارد و این سوال صریح پاسخ دهد که هزاران تن از قوای ناتو در افغانستان چرا مستقر شده اند که هست و بود شهری در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شان از بیخ و بنیاد در کام آتش فرو می رود و این ها می گویند که سقوط نکرده است. یک سرباز ناتو کشته می شود، دنیا در نظرتان سقوط می کند و هرجنبده دوپا، چهار پا و خزنده ها را بمباران می کنید. حالا قضاوت تان در باره غزنی از روی وجدان است؟ مگر شما لااقل برای جلوگیری از ظهور علاء الدین های جنانسوز در سرزمین ما مستقر نشده اید؟ پی آمد پیمان امنیتی برای افغانستان،  فرورفتن درچندین محشر و جهنم بوده است.

به نظر می رسد که نیروهای خارجی حالا از افغانستان هیچ واهمه ای ندارند. تاریخ «گورستان امپراتوری ها» دقیقاْ حالا پایان یافته است. ساکنان یک کشور چقدر باید شیمه و توان داشته باشند که بعد از چهل سال هم خطر تولید کند. ناتو! نترس، آسیابت را در کمال بی رحمی بر هستی ما بگردان و بگردان!