-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۶, جمعه

دکتر غنی با بیرون راندن اتمر از دستگاه قدرت، وظیفه دارد تا زمان تشکیل کابینه اصلی برای حکومت آینده، رهبران ائتلاف ملی را عقب دروازه نگهدارد. یک دور تازه تقسیم قدرت در راه است؛ اما به شکل دوره کرزی