-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

تناقض و اشتباهات سیاسی ( سریالی) استاد عطانور

استاد عطا نور در همایش بزرگداشت از هفته شهید واژه های صفتی « وطنفروش فاسد» را عنوانی کدام مقام حکومتی بر زبان آورد که در لحظه اول، چهره دکترغنی را درذهن نقش می زند. خوب، این وطنفروش فاسد را می توان کل کابینه و دستیاران غنی قیاس کرد. این نوع سخنان، هزینه سیاسی سنگین دارد.
ایشان درمصاحبه دیگر خود با طلوع، با صراحت گفت که سفیران خارجی را به دو پول سیاه هم ارزش نمی دهد. وقتی این نکته را بار بار شنیدم، به فکر آمد که استاد عطا از سیاستگری و این که کدام مراتبی از حکومت برسد، دندان خود را بکند.

جالب این است که عطا نور مثل همیشه سرعت لفظی را بیشتر کرد و گفت که ما مصمم هستیم تا زمانی که انتخابات شفاف نشود مقابلش می ایستیم. اما بلافاصله می گوید تا ده ماه دیگر از طریق انتخابات به قدرت می رسیم. یعنی یک پروسه پیچیده و به هم ریخته آن چنان به طور دلخواه و همه پذیر دو باره مرمت می شود که شرایط تقلب به صفر رسیده و آن ها به قدرت می رسند؟ یک سیاستمدار، هیچ گاه چنین سیاه و سفید اصدار حکم نمی کند. اشتباه سیاسی را به دشواری می توان جبیره کرد.