-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۱, یکشنبه

این آمار و ارقام را قبل از حذف ضبط کردیم

سایت اسپوتنیک فارسی که موازی با بیت رهبری و سپاه مطلب منتشر می کند، روز گذشته آماری را منتشر کرده که اندک زمانی بعد آن را حذف کرد. خوشبختانه یکی از همکاران پیک نت، همان زمان مشغول مطالعه اخبار اسپوتنیک بوده و این آمار را ضبط کرده است. ما این آمار حذف شده از روی صفحه اسپوتنیک را منتشر می کنیم:

شمار نیروی نظامی روسیه که به سوریه اعزام شده اند ۶۳ هزار و اندی است.

شمار تلفات داعشی ها و گروه های مسلح همسو با داعش در سوریه ۸۹ هزار و اندی است.

شمار امرای نظامی اعزامی روسیه به سوریه ۴۸۰ و اندی است.

شما سرکردگان کشته شده داعش در سوریه ۸۰ و اندی است.

ناوهای جدید روسی که به مرزهای آبی سوریه رسیده اند مجهز به سلاح های مدرن دفاعی، موشک های  فوق پیشرفته برای  مقابله با تهاجم محتمل سه کشور، امریکا، انگلیس، فرانسه می باشند.

هنگام ورود نیروی نظامی روسیه به سوریه در سال ۲۰۱۵ تنها ۶% خاک سوریه درکنترل دولت سوریه بود و اکنون دولت سوریه  به ۹۶/۵ درصد این کشور مسلط است.