-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۵, یکشنبه

اختر ابراهیمی یا زور را ندیده یا به کورس قصیرالمدت نیازمند است

اگر ضرورت افتد علیه ائتلاف ملی به زور متوسل می شویم!

به گزارش نیویورک تایمز، جنرال اختر ابراهیمی معاون وزارت داخله در واکنش به تعطیلی مراکز انتخاباتی در سه مرکز عمده در هرات، قندهار و بلخ از سوی احزاب معترض، گفته است که دولت به تامین امنیت انتخابات موظف است و هرگاه نیازی پیش آید در تامین امنیت حوزه های انتخاباتی از زور استفاده می کنیم.

شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ارگ نیز تقریباْ پا روی نقش پای اختر ابراهیمی گذاشت و فرمود که دولت از پیشنهادات به هدف شفافیت انتخاباتی حمایت می کند اما به هیچ کسی اجازه نمی دهد که این روند را مختل کند. تا این لحظه، سراسر مساله با بن بست مواجه است. دو سال تمام است که جمیع احزاب و جریان های سیاسی، به تیم ارگ پیشنهاد اصلاحی می دهند؛ اما نتیجه کارشان سیلی اغماض و بی پروایی و تهدید برای «انحلال» است.

اشاره:
سن وسال اختر ابراهیمی بیشتر از آن است که پند و اندرز های احتیاط آمیز به گوشش بخلد تا مشارالیه فرصت یابد در دیدگاه کلاسیک خود در به کار گیری زور یک اندازه تغییر بیاورد. ائتلاف ملی و شورای حراست اکنون یک جریان گسترده داخلی، بخشی از سیاست منطقه ای و جهانی است. محور نو تشکیل مثال «رستاخیز تغییر» نیست که در تفاهم با رهبران معامله گر، گلیمش با یک تانک هاموی جمع شود. این آقا یا زور را ندیده یا نیازمند یک شارح تاریخ تجربی در یک کورس قصیرالمدت است.