-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۶, دوشنبه

غنی- عبدالله از خانه استاد سیاف دست خالی بازگشته اند

اطلاع می رسد که دکترغنی و عبدالله که روز گذشته برای اولین بار دریک مأموریت داخلی ( طلب کمک برای مقابله با ائتلاف ملی) یک جایی به خانه استاد سیاف رفته بودند، بدون دریافت جواب مشخص و قاطع از میزبان، دست خالی، یکی به ارگ، دیگری به شعبه «سپیدار» رفته است.
ظرف روز های اخیر، گروه های فشار در سطح داخلی و منطقه ای، کمیسیون انتخابات را آماج گرفته و عملیات فلج سازی دفاتر آن را روی دست گرفته اند.