-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۶, دوشنبه

مشورت مجبوری دکترغنی با استاد سیاف

اوج استیصال دوقلو های مفلوج ( سیاسی)
بستن مراکز انتخاباتی از سوی ائتلاف ملی، بخشی از فشار های فزاینده داخلی و منطقه ای است. این بحران پخته شده، با ارعاب و سرکوب راه حل به خود نمی یابد. استاد سیاف درین ماجرا درکنار غنی ایستاده نخواهد شد. دیر شده است. سیاف همیشه از غنی انتقاد می کرد که در هیچ موردی با وی مشورت نمی کند. حالا دکترغنی هرچه امتیاز بدهد، فایده ندارد. این مشورت آخری، اوضاع پیچیده و چند لایه را تغییر نخواهد داد مگر این که روی یک راه سومی فیصله صورت بگیرد. راه سومی، بدون میانجیگری نماینده گان جامعه بین المللی کشف و تطبیق شدنی نخواهد بود.