-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

انتحاری روز یک شنبه از بازار آزاد خریداری شده بود؟

هارون سمرقندی
ممکن است حمله انتحاری امروز کابل بر کاروان۱۸ سنبله توسط طالبان یا انتحاری خریده شده از مارکیت جنگ افزار باشد ، احتمال حمله توسط داعش کم است .