-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

بنیامین هاپکینز: ما در حال باختن جنگ افغانستان هستیم!


نشانه های هشدار از داخل امریکا قابل رؤیت شده می روند.
بنیامین هاپکینز، کارشناس مسایل افغانستان و استاد امور بین الملل و تاریخ در دانشگاه جورج واشنگتن، سرنوشت جنگ امریکا در افغانستان را کاملاً با نتایج دردناک جنگ ویتنام مقایسه می کند.
او به نشریه Insider Business Insider گفت:
گفتار همیشه گی من به دانش جویانم این است به باور من، تصویر نمادین هلی کوپتری که در سال ۱۹۷۵ در سایگون از محوطه سفارت امریکا به پرواز در آمد، از قابلیت و فهم واقعی سیاست گزاران امریکا پرده برداشت. حتی اگر نتایج کار این سیاستچی ها با همان تصویر  ( پرواز آخرین هلی کوپتر امریکایی از حیاط سفارت امریکا در ویتنام جنوبی) یکسان هم باشد، قطعاْ مایل نیستند چنین تصویری از آن ها داده شود.
زمانی خبرهای افغانستان سر خط خبر رسانی ها بود. اکنون معادل یکی از جنگ های پر خرج و دراز مدت در تاریخ افغانستان به حساب می آید و ما این جنگ را خواهیم باخت هرچند هنوز آن را نباخته ایم.