-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه

اعلامیه شورای امنیت ملی در پی تهدید آقای اتمر به افشای راز های مهم

اعلامیه شورای امنیت ملی در باره رسیده گی به ۹۰۰ مشاور خیالی حنیف اتمر گزارشنامه افغانستان می نگارد که انتشار خبر اخیر پیرامون یک رشته تحرکات رسمی در سطح بالا علیه تشکیلات مشاوران محمد حنیف اتمر، کشیده گی بین طرفداران آقای اتمر و تیم وفادار به دکترغنی، به سطح بی سابقه ای رسیده است.

گزارشگر می نویسد که آقای اتمر، مقامات ارگ را به افشای مواردی تهدید کرده است که در سطح افکار عمومی باعث یک انفجار خواهد شد. پیوست به این موضوع شورای امنیت ملی جهت کاهش تنش، اعلامیه ذیل را انتشار داد:

اعلامیه مطبوعاتي دفتر شورای امنیت ملی

ارگ – دفتر شورای امنیت ملی
۲۴ سنبله ۱۳۹۷

روز قبل از طرف يک تعداد افراد نوشته‌یی خیالی و بی‌اساس را در باره تشکیلات شورای امنیت ملی تحت عنوان «تهدید ارگ برضد محمد حنیف اتمر آغاز شده است» درشبکه‌های اجتماعی دست به دست مي‌گردید. معلومات ارایه شده در آن نوشته به صورت مطلق غلط و بی بنیاد است.

هدف چنین شایعات بدنام سازی نهادهای دولتی و ترور شخصیت‌های ملی کشور می‌باشد. دفتر شورای امنیت ملی این معلومات را جداٌ رد نموده و آن را تقبيح می‌کند.