-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۸, یکشنبه

اگر تغییر نکنیم، حذف می شویم! اشاره: هدف گیری ارزشمند انتخاباتی که درعالم معنویت، انگیزه و نیت شماری از بازیگران دروغین، آقا زاده های کج رفتار و وارونه پندار را فتح می کند. 
 من این آقای حقمل را نمی شناسم و برای نخستین بار است که لوحه تبلیغاتی اش را خواندم. او با قلم روح خود این پیام را نوشته است دنیا، سراسر صحنه بازی است وهمه بازی‌گران، به نوبت می‌آیند ومی‌روند؛ نقش خود را به دیگری می‌سپارند. فلسفه‌ زنده گی من نیزهمین است که هیچ وقت اندیشه خویش را درگیر مسایل و رخدادهای کوچک نمی کنم . هرانسان و هرکس، از یک جایی شروع به کار کرده است و بیشتر اوقات هم از صفر شروع کرده‌ است . هیچ‌کس موفق به‌ دنیا نیامده است. 
من بارها در زندگی خود شکست خورده‌ام و این دلیل موفقیت من است. اقدام کردن و تصمیم گرفتن هرگز باعث بازنده بودن نمی‌شود. اگرهیچ کاری نکنید، بازنده خواهید بود. بیشتر شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌ شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا موفقیت فاصله داشته است. و من درین نقطه هرگز تسلیم نمی شوم.

زندگی من نتیجه یی تصمیم‌های خودم است. من از تمام کسانی که به من «نه» گفتند؛ سپاسگزارم. به‌خاطر آن هاست که روی پای خود ایستاده شدم. زنده گی برای هيچ كس آسان نيست. بايد باور كنيم كه هر يك برای انجام كاری استعداد داريم وآن كار بايد انجام شود. وکسی که با من متفاوت و مخالف است، نه تنها به من صدمه ای نمی رساند بلکه باعث پیشرفت و کامیابی من می شود. همۀ ما میدانیم که حالات کشور تغییر، تحول و اصلاحات می خواهد و ازهمین خاطر ازشما تقاضامیدارم که در این راه مرا تنها نمانید و ازمن حمایت وهمراهی کنید.
۲۸ میزان را به یاد داشته باشید. به کسی رای دهید که به حاکمیت و ارزش های ملی و به یکپارچه گی مردم اهمیت
می‌ دهد و شایستگی این مسولیت بزرگ را داشته و به اعتماد و رای شما پاسخگو باشد.