-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۷, شنبه

تراژدی قریب الوقوع در انتخابات ولسی جرگه

تاریخ ممکن است یک بار دیگر پیش چشم همه گان شکست بخورد. 

تشکیل ولسی جرگه آینده میان احزاب و حلقات تصمیم گیر و صاحب زور، از قبل تقسیم شده است.
با آن که چهره های بارز و نجیبی از جماعت جوان در میان کاندیدا ها به چشم می خورند، متاسفانه فقط کسانی در فهرست نهایی نمایان خواهند شد که از قبل از یک آدرس تعیین کننده OK شده باشند.