-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۹, پنجشنبه

مهم نیست در رسیدن به صلح با طالب چقدر خون می ریزد!


گفت وگو عقب درهای بسته در کاخ دهلی
تایمزاف اندیا، از مذاکرات درعقب های بسته میان دکترغنی و نارندرا مودی در دهلی خبر داده است.

 موضوع اصلی مذاکرات، بررسی اوضاع امنیتی و توسعه پروژه های هندی در افغانستان بوده است. روزنامه هندی به نقل از مقامات دهلی می نویسد که دو طرف حمله اخیر بر ولایت غزنی را که در آن حدود یک صد تن از رزمنده گان خارجی کشته شدند، به بحث گرفتند و دکترغنی در باره افزایش عملیات داعش و ادامه دست درازی های پاکستان در افغانستان به میزبان اطلاعات داد.  اجساد شماری از جان باختگان به پاکستان منتقل شدند.

دکترغنی جنگ جاری در افغانستان جنگی فراگیر علیه شهروندان و غیرنظامیان توصیف کرد. دکترغنی از اعلام آتش بس به طالبان دفاع کرد و گفت: 
چرا مساله صلح با طالبان برای ما این اندازه مهم است؟ هرگاه با طالبان به توافقی برسیم آنگاه می توانم تمام توان خود را علیه تروریزم متمرکز کنیم! مهم نیست این پروسه چقدر زمان گیر است و درین مدت چقدر خون خواهد ریخت. زیرا طالبان بخشی از جامعه ما هستند!