-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

افغانستان، دروازه اقتصاد ترکمنستان است


به گزارش ABC News ترکمنستان در بستر دریای خزر یک کارخانه تولید برق از طریق استفاده ازگاز تولیدی راه می اندازد و انتظار دارد که از آن مسیر به میزان ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان و پاکستان صادر کند. زمانی که روسیه در چندین مرحله از خریداری ذخایر عظیم گازی ترکمنستان خود داری کرده، اقتصاد ترکمنستان به شدت صدمه دیده است. در حال حاضر، افغانستان دروازه حیاتی برای ترکمنستان به شمار می رود.