-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

جنرال رازق: مخالفان پیمان امنیتی، مستمری بگیر سفارت های خارجی اند

دکترمحی الدین مهدی می گوید که در سند پیمان امنیتی، امریکا به دفاع از افغانستان در صورت حمله از خارجی مکلف نمی باشد.به گزارش روزنامه برینک وایر، جنرال رازق فرمانده نیروهای دولتی در ولایت قندهار دررابطه به درخواست تجدید نظر در سند پیمان امنیتی بین افغانستان- امریکا گفت که این موضوع از سوی آنانی پیش کشیده می شود که با سفارت ها به ویژه سفارت های کشور های همسایه در رفت و آمد اند و در تازه ترین مورد، این لابی برخی کشور ها از جمله روسیه، ایران و پاکستان است.

جنرال رازق گفت که سند پیمان امنیتی از سوی لویه جرگه پنج هزار نفری به تصویب رسیده است و اصرار برای بازنگری در آن کار عناصری است که از سفارت های خارجی پول می گیرند.

به نقل از جاوید لودین گفته شده که امریکا سالانه ۶ میلیارد دالر برای نیروهای امنیتی خرج می کنند و هرگاه شماری از مردم می خواهند که آن را متوقف کنند، احتمال دارد که امریکایی ها ازین کار خوشحال شوند.
با این حال، محی الدین مهدی عضو ولسی جرگه به یکی از نقایص عمده در سند پیمان امنیتی اشاره کرده و گفته است که یکی از مواد مندرج در سند پیمان امنیتی این است که هرگاه افغانستان از خارج مورد حمله قرار گیرد، این مساله مایه نگرانی امریکا خواهد بود اما این مورد امریکا را به دفاع از افغانستان درقبال حملات خارجی ملزم و مکلف نمی سازد.

وی افزود: درخواست برای بازنگری در سند پیمان امنیتی بعد از وقوع حوادث مرگبار اخیر در چندین ولایت از جمله ولایت غزنی و کابل مطرح شده است. وی افزود: