-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱, یکشنبه

عمرداوود زی: با استعفای غنی- عبدالله امکان تشکیل حکومت وجود دارد

عمر داوود زی کاندیدای احتمالی برای ریاست جمهوری در گفت و گو با طلوع اظهار داشت: نظر شخص من این است که انتخابات پارلمانی هرگز نباید به تعویق بیفتد و درین مساله از نقض قانون اساسی جلوگیری شود. وی در مورد تشکیل حکومت موقت گفت:
 حکومت موقت در یک صورت قابل تایید است که دو بزرگوار ( دکترغنی و دکترعبدالله) اعلام کنند که در انتخابات آینده کاندیدا نیستند. در آن صورت به حیث حکومت موقت می توانند به کار خود ادامه بدهند. اگر کاندیدا باشند؛ اعتراض داریم و در آن صورت گزینه حکومت موقت منتفی است. 
وی کاندیداتوری اش به ریاست جمهوری را تائید کرد اما اضافه کرد که بحث ها پیرامون انتخاب نامزد ریاست جمهوری از آدرس شورای حراست هنوز نهایی نشده است.