-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۶, جمعه

مسعود، از وطنش بدون نفرت از دشمن دفاع می کرد

عامل بقای افغانستان، مردم این کشور است.
مایکل بیری افغانستان شناس، مؤرخ و استاد دانشگاه پرینستون امریکا در گفت و گو با عنایت فانی گفت که احمد شاه مسعود، مسئولیت دفاع از وطنش را بدون نفرت از دشمنش به دوش داشت.
مایکل افزود: او در دلش رحمت بشری داشت و می جنگید بدون عشق برای جنگ و خون ریزی.
مایکل بیری در سال ۱۹۹۲ با هیات دکتر های فرانسوی به کابل سفر کرد و چند بار با احمد شاه مسعود دیدار داشت. او به یاد می آورد که فرمانده بزرگ در عینی که می جنگید، عاشق شعر و تصوف بود. مایکل می گوید که من از فهم معانی شعر حافظ یا درک افکار عمیق ابوحامد غزالی به وسیله احمد شاه مسعود در شگفت شدم. در عمق دل هریک از ما گنج انسانیت نهفته است که فساد جنگ در آن نمی تواند رخنه کند. او چنین چیزی داشت. 

مسعود از آزادی مغز مردم در برابر دست نشانده گان پاکستان دفاع می کرد. بقای افغانستان به خاطر آن است که مردمش می خواهند که کشور شان زنده باشد. مایکل به جنبه دیگری از آسیب پذیری زمامداران افغانستان اشاره کرد و گفت هر امیر و رهبر مجبور است ترازو بکند بین اهداف مردم داخلی و اهداف ابر قدرت ها. بیری می گوید که ضعف اقتصاد افغانستان در ۲۰۰ سال اخیر عامل آن است که دست رهبران افغانستان همیشه به سوی کمک های دیگران دراز باشد.