-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۶, جمعه

تاریخ ازین طریق ساخته می شود

انجنیر عبداللهی از بهر اهدای کتب دست داشته اش به کتابخانه عامه دانایی کابل، چنین نوشت:

به اطلاع آقای ایوب آروین رئیس معارف بامیان و متصدی کتابخانه عامه دانایی کابل می‌رسانم که؛
بنده یک تعداد کتاب کتابخانه ام را به هردو کتابخانه معارف بامیان و کابل اهدا می‌نمایم، لطف نموده جهت تسلیمی آنها با شماره ام در تماس شوند‌.

البته تعداد کتاب بیشتر از چهار هزار جلد خواهد شد‌ که آن را به مقصد ایجاد دانشگاه شمامه تهیه دیده بودن، ولی چون در حال حاضر ایجاد آن از توانم خارج است، آن را جهت استفاده هدیه می‌نمایم. با احترام‌
انجینر عبدللهی
0700285122
0747580320