-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

احتمال یورش عظیم اردوی ایران بر اهدافی در چندین کشور


تاسیسات بین المللی درافغانستان از اهداف درجه اول حمله وضربه به حساب می رود.از یک هفته به این سو، در جریان مناظره ها بین افراد و آدرس های مختلف در شبکه بین المللی از احتمال حمله بسیار گسترده اردو و لشکر های عملیاتی ایران در خاور میانه به اسرائیل و اهداف امریکایی سخن گفته می شود.

حمله بر تاسیسات حیاتی اسرائیل از لبنان به وسیله اردوی حزب الله و از تاسیسات دریایی و موشکی ایران مستقر در عراق، سوریه و بستردریا صورت گرفته می تواند. 

 رژیم ایران با گذشت هر روز از نظر اقتصادی و تورم مالی در آستانه انفجار قرار گرفته است. ظاهراْ پخش اخبار غیر رسمی از آماده گی های فرامرزی اردو های نیابتی ایران در لبنان و سرحدات ترکیه در باره حمله ناگهانی ایران بر اهدافی قبلن مشخص شده به خصوص پایتخت اسرائیل، بعد از آخرین دیدار پوتین با آیت الله خامنه ای در تهران افزایش یافته است. محاسبات به گونه ای است که با شروع تحریم بین المللی بر خرید و فروش نفت ایران که قرار است در دو ماه آینده اعلام شود، ترس و اضطراب در تهران افزایش یافته است و ظاهراْ جز پیشدستی در یک جنگی که بتواند زمینه های سقوط اقتصاد و احتمال شورش مردم در ایران را مهار بزند، راه دیگری باقی نمانده است.

همزمان، ضربات مدهش انتحاری در افغانستان نیز درحال افزایش است. مجموع تحلیل ها نشان می دهند که تشدید انفجارات حساب شده اخیر در غرب کابل برضد شهروندان هزاره و در تازه ترین مورد،‌ هدف گیری قصدی غیرنظامیان در جلال آباد، به کشمکش های‌ جدید بین امریکا و کابل از یکسو و کشورهای متفق ( پاکستان، روسیه و ایران) برسر مذاکره با طالبان و فشار کابل و واشنگتن برای لغو نشست مسکو رابطه دارد.