-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

نقش استاد سیاف و شورای حراست در تشکیل حکومت آینده

متحدان بین المللی با توجه به تنش بزرگی که احتمالاً در محور افغانستان و منطقه درحال شکل گیری است، مجمع دفاع و رهبری جدیدی را پیش بینی می کنند.استاد عبدرب رسول سیاف در سخنرانی روز جمعه در مراسم پاسداشت از هفته شهید در کابل، به طور سربسته به سه کشور ( پاکستان، روسیه و ایران) هشدار داد. آیا چنین مساله ای امری تصادفی است؟
خیر. 
اردوگاه جهاد و مقاومت در آستانه یک تقابل منطقه ای در محور افغانستان به دو شاخه تقسیم شده است. نیمی از ازین اردوگاه با روس ها و ایرانی ها پل ارتباطی دارند و نیمی دیگر، همچنان با برخورداری از حمایت سیاسی و نظامی امریکا و ناتو،‌ خود را آمادۀ تشکیل یک حکومت جدید ساخته است. 

پیوست به این موضوع، در ماه های اخیر، برای نخستین بار، نام استاد عبدرب رسول سیاف در مباحث آزاد و غیر رسمی در شبکه های بین المللی به حیث یکی از زعمای مقتدر در حکومت آینده ذکر شده است. به نظر می رسد که دپلومات ها از رایزنی های خود با مجمع شورای حراست در کابل به رهبری استاد سیاف و جمعی از سیاسیون حاضر در آن، از جمله محمد عمر داوود زی گه گاه در تبادل نظر های سیاسی اشاراتی می کنند.

امریکایی ها و متحدان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان،  دو احتمال را پیش بینی کرده و برای تعامل با این دو احتمال تمام ظرفیت های دپلوماتیک و نظامی را آماده کرده اند. تا شروع انتخابات افغانستان، یا ایران خود به خود در بحران داخلی غرقه شده و خطر حمله فرامرزی به اهداف امریکایی و صدور شورش به افغانستان رفع می شود یا آن که در کشمکشی عظیم که بعد از تحریم نفتی ایران بر پا می شود، گردان های سری و علنی ایرانی، اهداف امریکایی را در افغانستان از هر جهت آماج قرار می دهند.
امریکایی ها نتایج خود را جمع بندی کرده اند و سعی می کنند خود به طور مستقیم در کارزار جنگ، وارد نشوند. آن ها با درک این که برای مقابله با تهاجم ایران، دولت بی ریشه و سخت منزوی دکتر غنی در ارگ کارآمد نیست، تمایل دارند که قوای ملی نظامی افغانستان تحت فرمان یک حکومت جدید در می آید که از نفوذ و وجهه نیرومند سنتی و جنگی بهره مند باشد.

از دو سال به این سو، اکمالات اسلحه و مهمات به پایگاه های قندهار و بگرام فوق العاده افزایش داشته است و در حال حاضر، فرماندهی ناتو و اردوی امریکا حجم بزرگی از جنگ ابزار های سبک و سنگین همراه با انبار های بزرگ مهمات را برای اردوی افغانستان فراهم کرده است. باز کردن حساب در سطح داخلی و خارجی بالای شورای حراست و یکی از برادران احمد شاه مسعود، محرز معلوم می شود. تمرکز بر نقش استراتیژیک تشکیلات سیاسی پنجشیر و شمالی و زعامت استاد سیاف در صورت بروز یک جنگ فراگیر به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است.