-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۵, پنجشنبه

ظهور ثانویه سردار فتنه

 تکرار رسوایی های گذشته، اعلام بی پرده برای برگزاری یک جشن شیطانی دیگر است. 
ضیاء الحق امرخیل براساس یک طرح ماجراجویانه یی دیگر، رسمن به اتاق تنش و تخاصم عز مقام یافت. کمترین تردیدی نیست که دکترغنی و اطرافیانش این بار نیز به قیمت اعتبار زدایی از یک پروسه ملی و سرنوشت ساز، کمر به سبوتاژ و ایجاد هرج و مرجی لاینحل بسته اند. 

ورود امرخیل به محفل بازیگران به حدی تحریک آمیز، عمدی و تاسف بار است که خشم اطفا نا نشدنی سران احزاب و سیاسیون مستقل را بر می انگیزد. اگر جامعه بین المللی سر وقت به گرده دکترغنی آرنج نزند، مخارج بعدی برای مهار بلوایی که سر بر خواهد آورد، بیش از میزان پیش بینی های اولیه می تواند باشد. 

هرچند جامعه بین المللی اجازه نخواهد داد گروه های مشمول ائتلاف ملی بر سر قدرت آیند، اما بعید است باور کرد که صدر نشینی دو باره ضیاء الحق امرخیل بخشی از واجبات ( هرچند مشروط) آن ها تعریف شده باشد. درهرحال، علایمی این چنینی به ما افاده می دهند که کشاکش دردناک در میدان انتخابات در پیش روست و قضیه به حدی مغلق و چند لایه شده است که یک صد هزار دستگاه بایومتریک نیز حتی بخشی ازین معضل را شفاف کاری نخواهد توانست. بایومتریک درست عمل می کند، آن چه به غلط پیش رفته، فرآیند نا شفاف و درهم و برهم ثبت نام و شناسنامه گیری و برچسب های تائیدی است که حساب و کتاب آن از دست کمیسیون انتخابات نیز خارج شده است.