-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۲, دوشنبه

این کوتاهه، قبیله یاد فراموشان رده اول و آخر را هدف گرفته است


آمرصاحب! 
زجر دهنده ترین صحنه برایم، تماشای تصویر فاخر تو بر بالای دفاتر فرماندهان نمک حرام تو است که از یک جانب آرمان های ناتمام ترا دربدل چوکی های دو روزه به رهن دشمن سپرده اند و از سوی دیگر، هنوز زیر درفش کاویانی تو ناجوانمردانه جا خوش کرده مردم را فریب می دهند!

آريانژاد آژير