-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

مسابقه سید طیب جواد ها برای نمایش افغانیت دروغین

وضع وحشتناک سفارت افغانستان در لندن
یکی از هموطنان مقیم لندن، نمای بیرونی ساختمان سفارت افغانستان در لندن را فیلم گیری کرده است که تکان دهنده و عبرت بار است. نیازی به افشا گری آن چه در درون سفارت می گذرد، نیست؛ از شکل وشمایل سفارت، گنده گی، بی مسوولیتی، سوء استفاده  می بارد و خیانت تاریخی سید طیب جواد سفیر را بر ملا کرده است. من که فیلم را دیدم، روحم به درد آمد. بیرق پاره پاره، دیوارهای مواظبت نشده، درز درز، دیوارهای و راهرو های شاریده و پر از اقشار ضخیم چتلی... به راستی که سفارت را چورخانه و لنده غر خانه جور کرده اند. آخر، برای نجات افغانستان از کدام سیاره باید آدم پیاده شود؟ این درحالی است که برای نمبر پلیت موتر جگوار سفیر که در آن نوشته شده I am Afghan سی هزار پوند خرج ناحق شده است.
سرپرست پانسیون «سپیدار» به جای آن که معاونیت دو باره برای غنی را مزه مزه کند، الزاماْ به این گل بابونه خویش نگاهی بیاندازد.