-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

ایران؛ ۹۰ سد بزرگ درحال خشک شدن هستند

به گفته مسئولین شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۹۰ سد بزرگ در ایران در حال خشک شدن هستند. حجم مصرف از این سدها از میزان ورودی بیشتر است به طوری که اکنون مقدار آب ذخیره این سدها کمتر از ۴۰ درصد است.

حاج رسولی ها، مدیر عامل شرک مدیریت آب، در این مورد به خبرنگاران گفته است که: «به خاطر کاهش آب های سطحی وآب های زیرزمینی و وضعیت نامناسب بارندگی کاهش آب این سدها حتی از سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر بوده است.»

به این ترتیب و اگر وضعیت همین گونه پیش برود ظرف یکی دو سال آینده این سدها خشک خواهند شد.

ایران در حال حاضر ۱۷۷ سد دارد و سدهای دیگری نیز در حال ساختن می باشند.