-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

پاسبان کابل، دوسیه اختلاس ۲۶۷ میلیون افغانی دارد


شاید در جمع مقامات در افغانستان حتی یک نفر بدون دوسیه اختلاس ( هرکس به توانش) وجود نداشته باشد. به حواله مطلب واصله به گزارشنامه افغانستان، سید محمد روشندل که به تازه گی به قوماندانی امنیه کابل منتصب شده، پرونده اختلاس به میزان ۲۶۷ میلیون افغانی را به دنبال خود می کشد. دوسیه ۷۰۰ برگی اختلاس روشندل در اداره دادستانی جرایم سنگین روی میز سارنوال توریالی وجود دارد.
زمانی که وی قوماندان نیروهای خاص وزارت داخله بود، این دوسیه ظهور کرد و عبدالحمید معاون وی در باره ارتکاب اختلاس از سوی روشندل شهادت داده و به همین سبب همراه با مدیر لوژستیک و یک نفر قرار دادی دیگر در زندان کابل به سر می برند. شخص سید محمد روشندل به کمک مقامات با دادن ضمانت آزاد شده و بعد از آن هیچ دستی نتوانست او را برای استمرار استجواب به سارنوالی بکشاند.