-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۷, شنبه

اعتراف عجیب همسر دکتر خلیلزاد

شریل بنارد، همسر دکتر زلمی خلیلزاد و از ائدیولوگ های مهم « راند کارپوریشن» اعترافی دارد؛ بدین شرح:
« در ابتداء همه فکر می کردند که راهی برای کوبیدن شوروی ها وجود ندارد. بناءً آن چه باید انجام می دادیم این بود که هارترین دیوانه ها ( گلبدین و دیگر بنیاد گرایان) را که سراغ داشتیم، علی رغم تلفات جانبی فراوانش، به جان آنان بیاندازیم. ما این آدم ها و تنظیم های شان را دقیقاً می شناختیم و برای ما اهمیت نداشت که کی و چه هستند. سپس به آنان اجازه دادیم که خود را از شر رهبران میانه رو خلاص کرده، همه را بکشند. آنان هزاران چپ و میانه رو را در سال های هشتاد و بعد از آن از بین بردند. 
( کتاب « بازی شیطانی»، رابرت دریفوس) 
برگرفته از جزوۀ منتشره از سوی سازمان رهایی تحت لوح « با درس گیری از اشتباهات، راه مان را جانبازانه ادامه دهیم!»