-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

اکسیجن هندی در رگ های دکترغنی

درحالی که همزمان با سفر جیمز متیس وزیر دفاع امریکا به کابل و تسریع سرپوشیده روند مذاکره و صلح با طالبان، تایمزآف اندیا گزارش کرد که ویجی گوخال وزیر خارجه هند نیز ظرف هفته های آینده وارد کابل خواهد شد تا در جریان تلاش های صلح و مذاکره با طالبان قرار گیرد. در پی افزایش حملات سنگین طالبان درنقاط مختلف این کشور، دولت غنی را بحران داخلی فرا گرفته است، چنانچه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی از مقامش استعفا داد. بنا برین، هند احساس می کند که برای نجات افغانستان از سقوط، باید از بیرون به آن اکسیجن دمیده شود.