-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲, دوشنبه

اگر غنی رفتنی است... دنباله اش هم رفتنی است

رانده شدن دکترغنی از درگاه کاخ سفید بنا به هر دلایلی، معادل پهن کردن فرش سرخ پذیرایی برای دکتر عبدالله نیست. تیم سیاسی جدید که در کابل، اروپا و امریکا در حال ساخت و ساز است؛ کدام مرتبتی خاص برای هیچ کسی در نظر نمی گیرد. اگر غنی بدنه حاکمیت حساب شود، عبدالله دُم و دنباله غنی است. بدنه که می رود، دُم خود به خود در قفایش می رود. علاوه برین، این بار مشارکت تیم ایران در حکومت آینده چندان محتمل به نظر نمی آید.