-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۳, سه‌شنبه

احمد مسعود: امکانات اقتصادی در دست گرگ های پیر است!

افغانستان از دست طالب و داعش درهم نمی شکند؛ آن چه می شکند، تفرق قومی است.
احمد مسعود فرزند شادروان احمد شاه مسعود در بخش دیگری از گفت و گو با نشریه مک لینز، چنین می گوید:
با تاسف برای آدم های میانه رو مانند من که افراطی نیستم؛ و با تعصب مذهبی و قومی سروکارم نیست؛ درین ره مشکلات سختی وجود دارد؛ زیرا افراد رادیکال مردم را به سوی خود می کشانند. مردم هراس ازین دارند که زنده گی من چه خواهد شد؟ آن ها درین باره می اندیشد که حق من در کجاست؟ عناصر افراطی با برگه ترساندن مردم بازی می کنند و شماری از افراد که دریک دوره به میانه رو ها شهره بودند؛ اکنون موقعیت خود را باخته اند.

در میان تاجک ها هر شخصی را که سراغ کنید می گوید ازین حکومت متنفرم. از غنی به خاطر آن که روحیه فاشیستی دارد؛ نفرت دارم. شما شاهد این موارد هستید. هیچ گاه شاهد چنین چیزی در میان پشتون، تاجک، هزاره، ازبک نبودیم. به غیر از همین تقسیم بندی، نه طالب قادر به شکستن روحیه افغانستان است؛ نه داعش.

احمد مسعود در پاسخ به این که چه گونه می توان برضد این روحیه مبارزه کرد؛ چنین می گوید:

درحال حاضر، متاسفانه بسیاری از چهره ها کاری از دست شان ساخته نیست. آن ها مانند آن چه گرگ های پیر در اختیار دارند، از داشتن قدرت اقتصادی بی بهره اند. آن ها امکانات در اختیار شان نیست. بسیاری چهره ها برای نمایش آموزه ها و توانمندی خویش فضای مانور مناسب در اختیار ندارند. چیزی که وجود دارد این است که چهره های سال خورده از دیر زمانی رشته بازی را در دست دارند و درین کار خبره اند. آن ها استعدادی برای انجام حکومت داری ندارند مگر خوب توانسته اند به حیث چهره های پوپولیستی ظاهر شوند. 

 خبرنگار می گوید: عجیب این است که بسیاری از جوانانی که از آموزشگاه های امریکا و از طریق بورسیه های تحصیلی فولبرای یا دانشگاه امریکا در کابل فارغ می شوند؛ مورد تحسین امریکایی ها قرار می گیرند مگر آن ها از چشم می اندازند.
مسعود در پاسخ می گوید: جالب است. شاید این جوانان انتظار دارند که جای پایی برای خود پیدا کنند؛ مگراوضاع طوری است که رهبران قدیمی آن ها را به نفع خود شان به کار می گیرند. این افراد بیشتر نیاز به حمایت فعال دارند. این تنها در مورد دولت مصداق ندارد. متاسفانه نظام حکومتی خیلی فاسد است که در نتیجه جوانان را نیز به فساد می کشاند. آوردن جوانانی چند درین یا آن موقعیت به معنای تغییر نیست. ما نیاز به رهبران اپوزیسیون داریم؛ ما به رهبرانی که درکنار دولت بیایستند، نیاز نداریم. در حکومت، موسسات غیر دولتی و نهاد های مدنی به جوانان و رهبران دارای دیدگاه های جدید ضرورت است.
نه فقط جوانان بلکه به رهبرانی نیاز داریم که دارای دیدگاه های جدید باشند.
من واقعاً به مردم امیدوارم. مردم ما شگفت انگیز اند. ما در چندین انتخابات شاهد چنین چیزی بودیم. آنان واقعاً با هوش اند و می دانند که چه می خواهند. آن ها هماره خواستار آنند که به بهترین ها و افراد راستکار رای بدهند. مخالف تقلب اند. اما متاسفانه برای صدای شان گوش شنوا نیست. آن ها اعتماد خود را به نظام دموکراسی از دست داده اند.