-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

انتخاب زمان برای گفتن این سخن، قابل تأمل است؛ ورنه، ایزد یار سابقه چنین کاری ندارد

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا خواستار بازنگری در پیمان امنیتی کابل واشنگتن شد.
معاون اول مجلس سنا در واکنش به هرج و مرج و ناامنی های روز افزون در نقاط مختلف کشور خواهان بازنگری پیمان امنیتی افغانستان با امریکا شد.

وی که روز گذشته در مجلس سنا سخن می گفت اضافه کرد: امضای پیمان امنیتی با امریکا نه تنها هیچ تغییری در فرایند بهبود وضعیت امنیتی کشور نیاورده و سودی درپی نداشته است بلکه عقد این پیمان با امریکا سبب تقویت روحیه دشمن و اسفبار شدن اوضاع در افغانستان شده و همکاری لازم نیز از سوی امریکایی ها با نیروهای امنیتی کشور صورت نگرفته است.