-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۱, یکشنبه

امریکا و ائتلاف ملی در جستجوی یک حامد کرزی دوم اند

تجربه روی کار آوری حامد کرزی در تاریخ سیاسی افغانستان نسبت به دورۀ شقاق و نفاق دکترغنی به مراتب به صرفه بود.به نظر می رسد علی رغم یافته های معتبر ائتلاف بزرگ ملی در مورد تقلبات پیشاپیش سازماندهی شده برای انتخابات پیش رو از سوی دولت، کدام علامتی از تمکین دکترغنی به مطالبات ۳۵ حزب و جریان سیاسی به چشم نمی خورد. اگر صد هزار شناسنامه جعلی دیگر را از هوتل سرینا تا مسیر ورودی به ارگ فرش کنند، بر اجندایی که در اتاق خاص روی آن فیصله شده، تأثیری بازدارنده نخواهد داشت؛ یعنی راه گروه حاکم از دیگر نیروهای زنده سیاسی به طور قطع جدا شده است.

 ظرف هفته های آینده روشن خواهد شد که آیا متحدان بین المللی، با دولت حاکم همراهی خواهند کرد یا بر گزینه سومی تمرکز خواهند داشت. مشکل جامعه بین المللی این است که می دانند با پالیسی که غنی در پیش گرفته، دیگر به جایی نمی رسند؛ اما مجموعه نیروهای گرد آمده در ائتلاف بزرگ ملی نیز گزینۀ ایده آل برای آن ها نیست. دکترخلیلزاد یا هر نماینده ای دیگر که از سوی مایک پمپئو وارد کابل شود، با همان چالش هایی دست و پنجه نرم خواهد کرد که زمانی خلیلزاد در دورۀ اول مأموریت خود در افغانستان با آن رو به رو شده بود.

ائتلاف ملی هرگز و هرگز در بزنگاه قدرت فراز نخواهد آمد؛ مگر این که زیر نظر یک رئیس جمهور قبلاً گزیده شده که در انتخابات یا مجمعی اضطراری دیگر روی صحنه خواهد آمد؛ مثل بچه های خوب و سر به راه یا رعایای بی خطر کار کنند و تابع باشند و خریطه مطالبات شان را به اندازه دورۀ حامد کرزی کلان ندوزند.

امریکا به تجربۀ اول ( میراث خلیلزاد) باز می گردد. خلیلزاد در آن زمان، از مجموعه زمینه های به هم ریخته، نا برابر، ناجور و اکثراً نا کار آمد، یک تیم التقاطی سیاسی درست کرد که به سرعت مشغول پیدا گری و ثروت اندوزی شده و گراف شرارت های سیاسی شان برای همیشه پایان آمد. همان تیم تقریباً با کم وبیش متفاوت تا امروز بر سر کار است. بازسازی همان تجربه، به طور کامل قابل تصور است مگر با این تفاوت که حامد کرزی دیگر حلقۀ وصل میان گرایش های سیاسی و قومی نیست؛ قره قلی ایشان در واقع نمادی از کلاه برفی پوتین و عمامه دکتر روحانی است.

جامعه جهانی و هم ائتلاف بزرگ ملی، در جستجوی یک حامد کرزی ثانی در شرایط جدید اند. کرزی دوم بدون تردید از میان همان سازه میراثی و همان چهارچوب روی فرش سرخ ارگ ظاهر خواهد شد. بدین ترتیب، آن چه برای کشف و تفکر باقی می ماند، این موضوع است که حامد کرزی دوم و همه پذیر برای نیروهای سیاسی و قومی چه کسی است؟ آیا از امریکا وارد می شود یا آن شخصیت عملاً در کابل به سر می برد؟