-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱, یکشنبه

خبرهائی که کمتر رسانه ای می شوند

پسر قذافی و دختر صدام لیبی و عراق را بدست می گیرند؟  

 در میان اخباری که ساعت به ساعت یکدیگر را می بلعند و رسانه های مهم و پر خواننده و پر بیننده جهان به بسیاری از آنها یا نمی پردازند و یا کمتر می پردازند دو خبر از زیر چشم خیلی ها رد شد. نخست خبر شعار به سود صدام حسین در جریان مسابقات ورزشی آسیا در جاکارتا پایتخت پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان "اندونزی" و دیگر دیدار برخی مقبامات امارات متحده عربی با سیف الاسلام پسر معمر قذافی رهبر به قتل رسیده لیبی.
 درمورد صدام یگانه جانشین مطرح او دختر وی است و  در مورد سیف الاسلام به تدریج کشورهای افریقائی و عربی او را یگانه جانشین قذافی برای نجات لیبی از وضع کنونی یافته اند و بعید نیست که سرانجام فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به همین نتیجه برسند. در لیبی همیشه حکومت ها قبیله ای بوده اند، چنان که در عراق نیز تا حدودی همین گونه است و البته قبیله ای- مذهبی. مثلا صدام از قوم "تکریت" بود که اکثریت آن سنی مذهب اند. آیا محور عربستان و امارات متحده عربی سیف الاسلام را حاکم آینده لیبی میدانند؟ بویژه که گفته می شود مصر نیز که مهمترین همسایه لیبی است با سیف الاسلام نرد عشق بازی می کند. دراینصورت آیا او پیرو سیاست های این محور نخواهد بود؟ محوری که فعلا علیه ایران عمل می کند و در جنگ یمن نیز یک سر ماجراست.